• Prosím vás, nepíšte sem žiadne reklamy! Nereagujem na ne!

Květen 2010


Haley Kay Longová

11. května 2010 v 0:10 | avril4234 |  ADJL -kladné postavy
Haley je Jakeova 8 (v 2. sérii 9) ročná sestra. Rovnako ako Jake, aj ona má dračiu transformáciu a schopnosti. Hoci v 1. sérii ich ešte nemá plne rozvinuté (v 1. sérii sa dajú vidieť len jednotlivé časti tela ako krídla, ruky, tvár). V 2. sérii však už môžeme vidieť jej kompletnú dračiu formu (no samozrejme, bohužiaľ, v inom štýle než v 1. sérii). V časti "Legenda o dračom zube" Susan povedala, že dievčatá dospievajú rýchlejšie, než chlapci, preto sa jej dračie schopnosti začali rozvýjať už v tak nízkom veku narozdiel od Jakea. Haley je aj zvolená ako druhý Americký drak, preto sa v 2. sérii svoje dračie schopnosti učí používať pod kontrolou jej novej učiteľky dračieho tréningu Sun Parkovej. V epizóde "Stretnutie v Hong Kongu" sa zapája do bitky proti Čiernemu drakovi a porazí Chang.
  • Vďaka nej sa Jonathan dozvedel o existencii kúzelného sveta a zároveň tajomstvo svojej rodiny.
Charakter: Haley je inteligentná a veľmi nadaná. To spôsobilo, že sa stala miláčikom celej rodiny a Jake na jej popularitu žiarli. Haley si s ním často nerozumie kvôli ich odlišnej povahe a večne mu robí naschvály. Haley sa stále považuje za slušné dievča, ako povedala v epizóde "Divoká Haley", že robiť zlé veci nepatrí k jej osobnosti. Naopak je hrdá na to, že sa snaží poukazovať na Jakeovo neposlušné a nedospelé chovanie. V epizóde "Rodinný podnik" povedala, že ešte neurobila žiadnu chybu a preto sa bude učiť z Jakeovych chýb. V závere epizódy však priznala, že Jake je lepší drak než ona, nakoľko je ešte primladá a neskúsená vo funkcii Amerického draka. V epizóde "Výmena", keď mala s Jakeom zamenené telá vyšlo najavo, že Jake je v hĺbke jej duše jej najväčší vzor. V časti "Byť človekom", keď sa Jake zámerne odvolal z funkcie Amerického draka, Haley ho zastupovala pod vedením Sun, ale čoskoro zistila, čím všetkým jej brat každý deň prechádza, aké obety musí podstupovať a zastala sa ho pred Lao Shim a Sun a touto skúsenosťou si Jakea začala viac vážiť.

Titul:Druhý Americký drak
Hrajú:Amy Bruckner
Blízki:Jake Long, Susan Longová, Jonathan Long, Lao Shi, Sun Parková

Englsh version (translated by Google Translator)

Haley is Jake´s 8 year old sister. Like Jake, she has a dragon transformation and skills. Although in season 1 she is not yet fully developed (in the season 1 can be seen only individual body parts like wings, hands, face). In the second series, however, we can already see the entire dragon form (of course, but, unfortunately, in another style than the first series). In the "Legend of the dragon's tooth" Susan said that girls mature faster than boys, so her dragon abilities began develop already so early an age as opposed to Jake. Haley is also chosen as the second American Dragon, so in the season 2 she learn her ability under the control of her new teacher of dragon training -Sun Park. In the episode "Hong Kong longs" she is engaged in the battle against the Dark Dragon and defeats Chang.

Thanks to her, Jonathan find out about the existence of a magical world, and also the mystery of his family.

Character: Haley is inteligent and very talented. She has become the darling of the whole family and Jake is jealous of her popularity. Haley and Jake often don´t understand each other, because of their different nature and she always mocked him. Haley is still considered a decent girl, as she told in the episode "Haley gone wild" that do the bad things does not belong to her personality. On the other hand she is proud to be trying to point to Jake's immature and mischievous behavior. In the episode "Family Business" she said, that she did not make any mistakes and so will learn from Jake's mistakes. At the end of episode, however, she admitted that Jake is better dragon than she, because she is still too young and inexperienced in the capacity of American Dragon. In the episode "Switcheroo" when she has swapped bodies with Jake, became clear that she looks up to him. In the "Being human", when Jake deliberately appealed from function of the American Dragon, Haley replaced him under control Sun, but soon she found out, which all her brother every day passes, which all sacrifices he must undergo and she uphold him before Lao and Sun and because this experience, she began more appreciating Jake.


Fu psík

10. května 2010 v 23:58 | avril4234 |  ADJL -kladné postavy
Fu psík je 600 ročný hovoriaci Shar pei a zároveň jediný spoločník Lao Shiho. Dokonca je aj Jakeov oficiálny zvierací ochranca na misiách a samozrejme aj jeho priateľ. Fu psík často aj poskytuje Jakeovi informácie o kúzelných tvoroch a aj vytvára kúzelné lektvary. Fu dokáže chodiť vzpriamene a používať predné labky ako ruky. Napriek svojmu veku, Fu sa občas venuje aj súčasným trendom. Vo svojom dlhom živote prežil samozrejme veľa udalostí, napr. v epizóde "Fu a Micka" bolo ukázané, ako bojoval s mačkou menom Yan Yan o medailón, ktorý nosil jeho predkom šťastie. Ich spor sa nevyriešil dodnes. V seriáli bolo preukázané aj to, že Fu neovláda psiu reč. V epizóde "Hong Kongskí rytieri" vyšlo najavo, že bol zlodej šperkov a iných cenností, kým nespoznal Lao Shiho. A v epizóde "Dve tváre Fu psíka" sa priznal Jakeovi, že je jeho najlepší priateľ a bez neho by nevedel žiť. Fu aj často počas Jakeovej bitky s lovcami telefonicky stávkuje (teda, vlastne len v 1. sérii).
Charakter: Keďže je pes, jeho hlavnou vlastnosťou je vernosť. Taktiež mu však nechýba ani humor, len občas je drzý (alebo skôr dotieravý), hlavne keď ide o "dámy", je to vidieť napr. v časti "Oko svedka". Ale jedno je na ňom isté - je to najlepší priateľ človeka, ktorý nikdy nenechá priateľa v núdzi

Sun Parková

10. května 2010 v 23:47 | avril4234 |  ADJL -kladné postavy
Sun je Jakeova, Spudova a Trixiena domáca učiteľka ekonomiky. Vystupovala len v 2. sérii. V časti "Rodinný podnik" odhalila, že je kórejský drak a zároveň Haleyna učiteľka dračieho výcviku. Jedna vec, ktorá sa jej nepáči, sú Jakeove "zlé" žarty z Haley. V časti "Divoká Haley" pomáhala Jakeovi zachrániť Haley a ostatné deti, ktoré ovládal Pooka. Bola aj pri tom, keď bol zničený klan lovcov v časti "Návrat domov" a aj v častiach "Byť človekom" (kde bojovala s Chang) a "Stretnutie v Hong Kongu", kde pomáhala pri porážke Čierneho draka.
Poznámka: Sun mala v časti "Návrat domov" bojovať na vrchole sopky s Rose a následne zomrieť, ale táto scéna bola vystrihnutá z dôvodu, že bola príliš "tmavá".

Brad Morton

10. května 2010 v 23:37 | avril4234 |  ADJL -neutrálnalne postavy
Brad je Jakeov spolužiak a zároveň aj rival. Je však o 2 roky starší ako Jake (má 16), pretože 2 krát prepadol v 3. ročníku základnej školy (odhalil to v časti "Mladosť alebo život"). Jake je jeho najčastejším terčom posmechu. Brad je veľmi sebecký - sám sa stále nazýva "Bradík". V 1. sérii sa stále snažil získať si pozornosť Rose, hlavne vtedy, keď bol v jej blízkosti Jake. Brad sa mu ju stále snaží ukradnúť. V epizóde "Gang dvojníkov" vyjde najavo, že sa bojí tmy, v časti "Sny bez hraníc" sníval o tom, že sa stane baletkou a v časti "Pohrýzť otca, pohrýzť syna" sa ukáže, že jeho otec je policajt.

Čierny drak

10. května 2010 v 23:25 | avril4234 |  ADJL -záporné postavy
Čierny drak je hrozbou č. 1 pre magický svet. Jeho ľudská forma nikdy nebola odhalená, teda nieje známe, či nejakú má. Čierny drak dokáže vykúzliť dračie tiene, ktoré sú jeho prisluhovači. Doteraz mu čelilo len málo drakov a len dvaja zo stretnutia s ním vyviazli živí - Lao Shi a Jake Long. Jeho cieľom je zostaviť armádu zlých kúzelných tvorov, s pomocou ktorých zničí ľudstvo a prevezme vládu na Zemi. Čierny drak sa objavil 2 krát v 1. sérii v epizódach "Dračí summit" a "Hong Kongskí rytieri". V týchto častiach sa vlastne ukázalo, že Lao Shi bol prvý a jediný drak, čo ho porazil. Dokonca bolo preukázané, že členka dračej rady Chang tajne pracuje pre Čierneho draka. V závere časti "Hong Kongskí rytieri" sa zdalo, že ho Jake porazil, ale v časti "Stretnutie v Hong Kongu" pomocou svojho kúzla opäť ožil a chytil Lao Shiho, aby prinútil Jakea zradiť všetky draky na svete. Jake ho však s pomocou Rose, priateľov a rodiny konečne porazil a bol vtiahnutý do inej dimenzie, kde bude potrestaný odňatím slobody na ďalších 1000 rokov.

Hans Rotwood

10. května 2010 v 23:15 | avril4234 |  ADJL -neutrálnalne postavy
Rotwood je prísny a mierne pomätený profesor a aj jeden z hlavných problémov v Jakeovom "normálnom" živote. Je posadnutý magickým svetom a jeho najväčším cieľom je chytiť kúzelné tvory a dokázať všetkým, že existujú. Rotwood v niektorých častiach preukazuje svoje znalosti o kúzelnom svete (napr. že dračí mozog je veľký asi ako hrášok, alebo že voňajú mierne levandulou). V časti "Tézy profesora Rotwooda" prišiel k podozreniu, že Jake je drak v ľudskej podobe. V časti "Niečo prichádza z hlbín" sa stal novým riaditeľom školy po tom, ako riaditeľka Dercetová nečakane odišla. V "Rotwoodove súbory" už odhaľuje, že Jake je naozaj drak a sľubuje mu, že čoskoro toto tajomstvo odhalí celému svetu. V "Magický nepriateľ #1" prezrádza celej škole, že Jake je drak, ale v závere časti sa všetky jeho úmysly náhle zmenia, keď mu Jake ukazuje všetky kúzelné tvory a vysvetlí mu, že môžu existovať s človekom v harmónii.

Susan Longová

10. května 2010 v 23:05 | avril4234 |  ADJL -kladné postavy
Susan je mama Jakea a Haley a dcéra Lao Shiho. Síce patrí do rodu drakov, jej generáciu to preskočilo a nezískala dračiu transformáciu ani schopnosti. Susan vykonáva vlastné stravovacie služby, niekedy i na udalosti ako svadby a pod. Je to preukázané v časti "Jake a Gremlin". Počas celého seriálu udržiava rodinné tajomstvo pred Jonathanom v tajnosti kvôli obavám, ako sa Jonathan s tým vyrovná a zo strachu, že by ju opustil, čo sa stane v časti "Hrdina časostroju". V tejto časti prezradila Jakeovi, že keď mala 12 rokov, napísala Jonathanovi dopis o jej rodinnom tajomstve, ale nedokázala mu ho dať. Jake preto cestoval do minulosti, aby mu ho za ňu potajomky odovzdal. Ale Jonathan po tomto odhalení Susan naozaj opustil a Jake ich musel dať znovu dohromady. Susan sa pokúša Jonathanovi prezradiť tajomstvo už od októbra 1992. V časti "Stretnutie v Hong Kongu" bola donútená mu povedať pravdu po tom, ako Jonathan zbadal Haley v dračej forme. Susan sa takisto podieľala na záverečnej bitke s Čiernym drakom a zničila niekoľkých tieňových démonov kamerou.

Jonathan Long

10. května 2010 v 22:55 | avril4234 |  ADJL -kladné postavy
Jonathan je otec Jakea a Haley. On je obyčajný človek, ktorý do poslednej časti nemá tušenie, že jeho žena a deti sú z rodu drakov a nevie ani o existencii kúzelného sveta. Pracuje ako finančný poradca. V časti "Dlhý víkend" zachránil Jakea pred "medveďom", ktorý bol vlastne Jerseyský diabol a tým, že ho porazil zachránil aj kmeň lesných škriatkov, ktorých Jerseyský diabol napádal. A v závere časti mu škriatkovia postavili sochu ako ich nového hrdinu. V časti "Hrdina časostroju" Jake cestoval do roku 1986, aby prezradil otcovi tajomstvo svojej rodiny, čo sa mu aj podarilo. Keď ho však uniesli lovci, aby im odhalil identitu Susan, Jonathan ju statočne bránil a tým si získal rešpekt aj u Lao Shiho. V závere časti ho však presvedčili, že to celé bol iba sen, takže najďalej o kúzelnom svete netušil. V časti "Pohrýzť otca, pohrýzť syna" bojoval so Strigoi (živiacými sa dračou krvou) po tom, ako zranili Jakea. V závere časti Lao Shi Jakeovi povedal, že dračia rada vníma Jonathana ako veľmi odvážneho lojálneho človeka. V časti "Stretnutie v Hong Kongu" zhliadol Haley v dračej forme a prinútil všetkých povedať mu pravdu. Po odhalení tajomstva sa taktiež podieľal na porážke Čierneho draka, keď sa dozvedel, že Jake má problémy a porazil tieňových démonov Čierneho draka.

Arthur Spud Spudinski

10. května 2010 v 22:45 | avril4234 |  ADJL -kladné postavy
Spud je Jakeov druhý najlepší priateľ. Žije spolu s mamou. Navonok sa zdá byť nechápavý, ale často príde s inteligentnými vecami, pretože Spud je v skutočnosti génius, ale snaží sa to ukrývať, uviedol to v časti "Zmätená myseľ". V časti "Vypečený karneval" prezradil, že sa bojí klaunov od 5 rokov. Spud je posadnutý podmorským svetom, ako bolo ukázané v časti "Niečo prichádza z hlbín". V 2. sérii sa zaľúbil do roztlieskavačky Stacey, ktorá si ho nakoniec po dlhom odpore obľúbila v časti "Zúrivá žiarlivosť". V časti "Žabí prim" Spud prezradil, že jeho najväčší sen je byť magický hrdina ako Jake, čo sa mu nachvíľu splní. O jeho rodine niesú známe informácie. Jeho matka sa objavila iba v 2. sérii v epizóde "Pohrýzť otca, pohrýzť syna".
Charakter: Spud je extrémne lojálny. Ako je vyššie uvedené, Spud sa správa, ako nechápavý a neinteligentný, ale v podstate má vysoké IQ, len to nieje schopný dať najavo (na výnimku epizódy "Zmätená myseľ"). Spolu s Trixie Jakeovi rád pomáha či už pri misiách, alebo v osobných problémoch.
  • Istý čas sa zdalo, že Spud má hlbší vzťah s Trixie, ale v časti "Návrat domov" si objasnili, že ostanú len priateľmi.

Trixie Carterová

10. května 2010 v 22:35 | avril4234 |  ADJL -kladné postavy
Trixie je dievča afroamerického pôvodu, ktoré žije v New Yorku. Jej najlepší priatelia sú Jake a Spud. Dokonca sú všetci traja v jednej škole spolužiaci. Trixie miluje skatebording a taktiež rada pomáha Jakeovi chrániť kúzelný svet. Trixie žije doma s mamou a babičkou. Jej mama dlho pracuje ako letuška a babička sa o ňu stará počas matkinej neprítomnosti, aj keď ju v seriáli nikdy nebolo vidieť, len počuť. Trixien otec je pravdepodobne vojak, ukázalo sa to v časti "Chlpaté Vianoce". Trixiena rodina je zrejme pomerne bohatá, v časti "Jake a Fúria" bolo preukázané, že jej mama často pre ňu nakupuje mimo krajiny najnovšie módne druhy oblečenia, ale Trixie ich nosí len zriedka, pretože niesú jej štýl. V 2. sérii sa dokonca zaľúbila do nového spolužiaka Kylea Wilkinsa.
Charakter: Trixie je drzá a temperamentná a trochu roztopašná. Rada však podporuje svojich priateľov Jakea a Spuda a cíti nedôveru voči Rose. Ale v druhej sérii už Jakeovi pomáha dať sa s ňou dohromady. Je tiež aj dôveryhodná priateľka, lebo hoci jej Jakeov dedo neverí, ona sa snaží uchovať magický svet v tajnosti. Takže je to verná a spoľahlivá priateľka.
  • V 1. sérii to vyzeralo, že Trixie má so Spudom vzťah, ale v 2. sérii si obaja vyhliadli iných partnerov a v epizóde "Návrat domov" si vyjasnili, že zostanú len priateľmi.

Môj rebrík všetkých epizód Lilo & Stitch

10. května 2010 v 15:15 | avril4234 |  Moje názory na L&S
Časti sú zoradené podľa poradia, ako za sebou v seriáli nasledujú a rebrík je zložený z kategórií: Najlepšie, dobré, horšie a najhoršie časti Lilo & Stitch. (Ale aj najhoršie časti sa mi niečím páčia, takže, vlastne, niesú úplne zlé, že by som ich nedokázala pozerať ) (Tie so ♥-úplne naj)
(je to len môj všeobecný názor)


Mojich top 10 najhorších epizód Lilo a Stitch (My top 10 worst episodes Lilo & Stitch)

9. května 2010 v 23:30 | avril4234 |  Moje názory na L&S
V podstate ani nemám veľa neobľúbených častí Lilo a Stitch a nieje ich ani 10. Len som dostala chuť tento rebrík vytvoriť, hoci je zbytočný. Aj keď dôvody, pre ktoré sa mi nasledujúce časti nepáčia sú pre mňa dosť veľké. Rebríček nebude v presnom poradí (okrem prvého miesta), keďže niektoré časti sa mi rovnako nepáčili. Takže tu je zoznam tých (pre mňa) najhorších a začala som najhoršou :

Môj rebrík všetkých epizód Amerického draka

9. května 2010 v 23:26 | avril4234 |  Ja a Americký drak: Jake Long
Časti sú zoradené podľa poradia, ako za sebou v seriáli nasledujú. Rebrík je zložený z kategórií: Najlepšie, dobré, horšie a najhoršie časti Amerického draka. Označené + (pri najobľúbenejších) sú "mimoriadne" najlepšie a označené - (pri najhorších) sú "mimoriadne" najhoršie
(je to len môj názor)

Mojich top 10 najhorších epizód Americký drak: Jake Long (My top 10 worst episodes American dragon)

9. května 2010 v 23:18 | avril4234 |  Ja a Americký drak: Jake Long
  • Poznámka: Toto bude skôr aj môj všeobecný záporný pohľad na celý seriál.
Predpokladám, že všetci ma budete mať za blázna z dôvodov, pre ktoré sa mi nasledujúce časti nepáčia, ale tieto nasledujúce scénky mi fakt nedajú pokojne dýchať, aj keď je to len rozprávka. Ako všade čítam, vidím, že nikomu pri sledovaní tieto (nasledujúce) "drobnosti" neprekážajú, skôr sa im divák zasmeje (keďže to je komédia), ale mne je z nich naopak do plaču, lebo sa mi nepáči, ako prehnane Jake trpí a aká nespravodlivosť voči nemu vládne v tomto seriáli. Je mi Jakea veľmi ľúto :(
Tento článok možno najviac zaskočí fanúšikov Haley, Lao Shiho a Susan...
Epizód, alebo scén, ktoré nenávidím je ešte oveľa viac (okrem tých v tomto rebríčku), ale vypíšem len 10 z nich...
Ale už radšej prejdem rovno na vec. Rebrík nebude v presnom poradí (okrem 1. miesta). A začala som najhoršou:

Lovec

9. května 2010 v 23:06 | avril4234 |  ADJL -záporné postavy
Lovec je hlavný vodca loveckého klanu a úhlavný nepriateľ kúzelných tvorov, predovšetkým drakov a je aj strýko Rose. Dračia rada ho označila za 4. najväčšiu hrozbu magického sveta. Jeho tvár bola odhalená až v 2. sérii v časti "Návrat domov", keď Jake zničil jeho prilbu. V časti "Hrdina časostroju", keď Jake cestoval do minulosti do roku 1986, sa stretáva s mladým lovcom. Ako teenager mal lovec prenikavo falošný hlas, vďaka čomu bol každému na posmech. Vzhľadom na Jakeovo cestovanie časom, prvá úloha lovca bola uniesť Jonathana Longa, aby ho prinútil prezradiť miesto výskytu drakov. Jake v úmysle zachrániť svojho otca porazil lovca komickým spôsobom a možno to bol výsledok jeho nenávisti k drakom a magickému svetu. V časti "Návrat domov" sa chystal dokončiť plán zničenia kúzelných tvorov pomocou 13 aztéckych lebiek. Podarí sa mu premôcť Jakea a jeho spojencov, ale keď sa chystá vysloviť svoj plán, Rose ho omráči a želá si zničenie celého klanu lovcov. Takže v tejto epizóde vlastne zomrel.

Rose / lovkyňa

9. května 2010 v 22:54 | avril4234 |  ADJL -kladné postavy
Rose je členkou loveckého klanu (má na pravej dlani materské znamienko pripomínajúce čínskeho draka). Ako normálne dievča je Jakeova nová spolužiačka a zároveň láska na prvý pohľad. Takže Rose má vlastne tiež ako Jake dvojitú identitu - obyčajné dievča (v škole) a nemilosrdná členka klanu lovcov s cieľom vyhubiť všetky kúzelné tvory vrátane drakov. Šéf klanu lovcov je vlastne jej strýko, ktorý ju presvedčil, že jej rodičia po jej narodení zomreli a zabíjať draky je jej životným poslaním. V časti "Sny bez hraníc" však zistila, že jej rodičia žijú a navyše má aj dvojičku, o ktorej sa však do konca seriálu nenaskytli žiadne informácie. V 1. sérii sa neodhaľujú žiadne zaujímavosti jej všeobecného života. V časti "Lyžiarsky výlet" Jake odhalí, že je lovkyňa a naopak v časti "Lovecká korisť" Rose zistí, že Jake je Americký drak vo chvíli, keď ho bude chcieť zabiť. Po tomto odhalení však šokovaná utečie, dokonca sa odhlási zo školy a znovu sa vráti v 2. sérii v časti "Akadémia", kde Jake zistí, že vyučuje žiakov loveckého klanu zabíjať draky. V časti "Návrat domov" sa ukáže, že jej rodičia žijú a lovec ju pod hrozbou, že im ublíži, donúti ukončiť jeho plán - zničiť všetky kúzelné tvory a zradiť Jakea, ale Rose si počas uskutočňovania plánu v poslednej chvíli želá zničenie všetkých lovcov vrátane seba. Jake ju však nechce nechať zomrieť a želá si, aby Rose nikdy nepatrila do loveckého klanu. Rose teda nezomrie, ale stratí pamäť a v závere epizódy ju Jake stretáva pred školou, ale ona ho už nespoznáva, len poznamená, že sa jej zdá povedomý. Potom stretáva svojich rodičov a odchádza s nimi do Hong Kongu. Nakoniec v časti "Stretnutie v Hong Kongu" ju Jake u nej doma žiada o pomoc pred Čiernym drakom a snaží sa jej vrátiť niektoré spomienky. Rose si sprvoti myslí, že sa zbláznil, ale neskôr sa predsa pustí do boja s Čiernym drakom a po jeho porážke prezradí Jakeovi, že sa jej vrátili niektoré spomienky vďaka ich spoločnej fotke, ktorú si po jeho návšteve u nej zabudol.
Charakter: V 1. sérii je ako normálne dievča veľmi láskavá a starostlivá. Ako lovkyňa je však krutá a ambiciózna. V 2. sérii, už s vedomím, že Jake je drak, sa snaží tajne stavať na záchranu kúzelného sveta. A jej vzťah s Jakeom sa čoraz viac upevňuje.

Titul:Lovkyňa
Hrajú:Mae Whitman
Blízki:Jake Long, Lovec, Osmička, Deviatka


English version (translated by Google Translator)

Rose is a member of the huntsclan (on the right palm has a birthmark resembling the Chinese dragon). As a normal girl she is Jake's new classmate and also love at first sight. So Rose has also just like Jake dual identity - an ordinary girl (in school), a ruthless member of the huntsclan to exterminate all the magical creatures, including dragons. The head of a huntsclan is actually her uncle, who convinces her that her parents had died after her birth, and slaying the dragons is her mission in life. But in the "Dreamscape" she found that her parents live, and in addition has a twin, about which is to the end of the show nenaskytli any information. In the "Ski Trip" Jake find out that she is the Huntsgirl, and vice versa in the "The hunted" Rose finds that American Dragon is Jake in the moment, when she will want to kill him. After this revelation, however, she in the flees in the shocked, in addition she logs off from the school and she will return again in the season 2, in the "Academy" where Jake finds, that she teaches students of huntsclan to kill dragons. In the "Homecoming" is proved, that her parents live and Huntsman under the threat of it, that hurt them, forcing her to finish his plan - to destroy all magical creatures and betray Jake, but Rose during the implementation of Huntsman´s plan in the last minute wishes to destroy all huntsclan, including her. Jake doesn´t want to let her die and he wish, that Rose never belongs to huntsclan. Rose thus not die but she lost her memory and in the end of episode finally Jake meets her before school, but she did not recognize him already, just noting that he seems familiar. Then she meet her parents and left with them to Hong Kong. Finally, in "Hong Kong longs" Jake seeking her at her home for help from the Dark dragon and tries to return her some of her memories. Rose at first think that he´s crazy, but later she goes to fight with the Dark dragon and after his defeat she tells Jake, that some of her memories are back because of their common picture, which he following forget by his visit.
Character: In the season 1, she is as normal girl very loving and caring. As the Huntsgirl she is a cruel and ambitious. In the season 2, when she already knowing that Jake is a dragon, she is secretly trying to save a magical world. And her relationship with Jake is still stronger.

Luong Lao Shi (dedo)

9. května 2010 v 22:47 | avril4234 |  ADJL -kladné postavy
Lao Shi je čínsky drak a Jakeov starý otec a jeho učiteľ dračieho výcviku. Zároveň je aj otec Susan. Jeho meno "Lao Shi" je z čínskeho prekladu znamenajúce "drak" a "učiteľ". V súčasnosti vlastní obchod s elektronikou. Kým v prvej sérii bola jeho dračia forma vysoká a majestátne pôsobiaca, v 2. sérii je viditeľne kratšia a "zraniteľnejšie" vyzerajúca. Schopnosti má rovnaké ako Jake, ale v seriáli ich využíva málokedy (najčastejšie len v 1. sérii).
Charakter: Lao Shi, nakoľko je Jakeov učiteľ dračieho výcviku je múdry aj prísny. V epizóde "Hong Kongskí rytieri" Fu prezradil, že v mladosti bol Lao rovnakej povahy ako Jake - teda ľahkomyselný a arogantný. Neskôr sa však zmenil vďaka bitke s najväčším nepriateľom kúzelného sveta - Čiernym drakom. A Lao Shi bol zároveň prvý drak, ktorý ho porazil. Dnes mu robia problémy úlety Jakea, na ktoré často doplatí.

Titul:Dračí majster, Čínsky drak, Dedo
Hrajú:Keone Young
Blízki:Jake Long, Haley Longová, Susan Longová, Fu psík, Sun Parková


Jake Long "Jacob Luke"

9. května 2010 v 22:38 | avril4234 |  ADJL -kladné postavy
Jake Long, hlavný hrdina seriálu je 13 ročný chlapec z New Yorku. Býva s mamou (Susan), otcom (Jonathan) a jeho 8 ročnou sestrou (Haley), ktorá je tiež drak. Jeho mama a časť rodiny je pôvodom z Číny. Jake je ôsmak na základnej škole a miluje skateboarding, ktorému sa venuje so svojimi dvoma kamarátmi a zároveň spolužiakmi Trixie a Spudom. Predsa ho však trápi niečo, s čím sa nemôže nikomu priznať (vrátane vlastného otca) - je Americký drak! Jeho úlohou je ochraňovať kúzelné bytosti žijúce tajne v New Yorku. Na túto povinnosť ho trénuje jeho dedo (čínsky drak). Jake je preto často zmätený, lebo musí zvládať žiť dve životy - život obyčajného človeka a život mýtického ochrancu. Navyše sa zamiluje do novej spolužiačky Rose, ktorá má však tiež jedno veľké tajomstvo - je žiačka Jakeovho najväčšieho nepriateľa - lovca drakov, ktorý je taktiež aj nepriateľom kúzelných tvorov.
Charakter: Jake je trochu pyšný a ľahkomyselný (v 2. sérii sa tieto vlastnosti trochu zmiernili v dôsledku, že si už začína uvedomovať dôležitosť svojho poslania Amerického draka a narastajúcich problémov aj v jeho vzťahu s Rose, po tom, ako sa dozvedel, že je lovkyňa). Jake miluje hip-hop, videohry a často používa slang. Na verejnosti sa síce navonok snaží byť "cool", ale inak je vovnútri verný, milý, obetavý a dosť naivný (v určitých situáciách).
Jake má častokrát konflikty aj so svojou rodinou, predovšetkým však s mladšou sestrou Haley, ktorá je talentovanejšia a je miláčikom celej rodiny, čo Jake nedokáže uniesť a snaží sa ju ignorovať, alebo jej robiť naschvály, hoci v hĺbke duše ju má rád. Najviac ho však štve, že Haley je druhý Americký drak v poradí.
Čo je však jeho najčastejšia chyba - pri riešení každého problému sa snaží vyhľadávať skratky, čo večne spôsobí ohrozenie nielen jeho, ale aj jeho rodiny, priateľov, či dokonca kúzelného sveta. Ale našťastie si to stihne včas uvedomiť a napraviť svoje chyby. Ale vo vážnych situáciách si vie zachovať lojálnosť a dokáže na záchranu kohokoľvek vsadiť vlastný život. Vždy sa ukázalo, že napriek jeho častej ľahkovážnosti by nikdy nedopustil, aby sa komukoľvek niečo stalo a vernosť a oddanosť sú stále jeho základom.
S Rose má zato veľmi čistý vzťah (až na to, že nemôžu byť spolu).